Ayniyat Birimi
28 Nisan 2021


İl Ambulans Servisi Başhekimliğine Bağlı İstasyonlarda kullanılacak olan sarf malzemeleri ile demirbaş malzemelerin
teminini sağlamak, malzemelerin takibatını yapmak, tedarik etmek ve ilgili birimlerle koordinasyonu sağlayarak
malzeme/ malzemelerin teslimini sağlamak, demirbaş malzemelerin kaydını tutmak ve takibatını yapmak,

vb. iş ve görevleri arasındadır.
Telefon : +(90) 454 260 20 85  

Ayniyat Birimi Dahili: 131


Faks     : + (90) 454 260 20 99