İnsan Kaynakları Birimi
28 Nisan 2021


İl Ambulans Servisi Başhekimliği Personelinin işe başlama, nakil, tayin iş ve işlemlerini yapmak ve takip etmek, nöbet gün ve saatlerini düzenlemek ve ilgili personele bilgi vermek vb. iş ve görevleri arasındadır.


Telefon : +(90) 454 260 20 85 

İnsan Kaynakları Birimi Dahili: 113


Faks     : + (90) 454 260 20 99