Tıbbi Sarf ve İlaç Birimi
28 Nisan 2021

İl Ambulans Servisi Başhekimliğine Bağlı İstasyon Ambulanslarla hastaya müdahale esnasında kullanılacak tıbbi sarf ve
ilaçların teminini sağlamak, malzemelerin takibatını yapmak, tedarik etmek ve ilgili birimlerle koordinasyonu sağlayarak
malzeme/ malzemelerin teslimini sağlamak vb. iş ve görevleri arasındadır.
Telefon : +(90) 454 260 20 85  
Tıbbi Sarf ve İlaç Birimi Dahili:131Faks     : + (90) 454 260 20 99