Etik Değerlerimiz
03 Ağustos 2017


* Önce zarar vermemek * Sorumluluk  

* Saygı * Şeffaflık

* Güvenirlilik * Eşitlik

* Adanmışlık * Sürekli Gelişim

* Verimlilik * Uygunluk

* Zamanlılık * Hakkaniyet

* Anlaşılabilirlik * Uygulanabilirlik

* Etkililik           * Süreklilik