Hasta ve Çalışan Hakları, Çalışan Güvenliği Birimi
03 Ağustos 2017


Hasta ve Çalışan Hakları,Çalışan Güvenliği Birimi

Birimimizin öncelikli görevleri şunlardır:

          Çalışan personelin zarar görme risklerinin azaltılması
          Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması
          Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması
          Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması
          Çalışanların görüş ve önerilerinin ve memnuniyet anket sonuçlarının değerlendirilmesi
          Hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi
          Sağlık taramalarının yapılması
          Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatılması
          Çalışanların ruh sağlığına yönelik hizmetlerin yapılması

BEYAZ KOD


a. Beyaz Kod Nedir?

Dünya Sağlık Örgütü şiddeti “kişinin kendisine, karşısındaki bireye, gruba, topluma karşı yaralanma, ölüm, psikolojik zarar ve kayıpla sonuçlanan ya da sonuçlanması muhtemel fiziksel güç uygulaması veya tehdidinde bulunması” olarak tanımlamıştır. Beyaz Kod  sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek için kullanılan acil durum yönetim aracıdır.  Sağlık çalışanları şiddet olaylarına maruz kaldıklarında yeterli müdahale ve dış güvenlik gücü desteği sağlanarak, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve gerçekleşen olayların analizinin yapılarak ilgili sağlık kurumuna özgü tedbirlerin alınması için çalışma yapılması amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir.


b. Beyaz Kod Bildirimi Nasıl Yapılır?

Sağlık çalışanları şiddet olaylarının bildirmek için 24 saat hizmet veren “113” numaralı telefonu veya www.beyazkod.saglik.gov.tr  adresindeki bildirim formunu kullanabilir. Eğer şiddete maruz kalan kişiler beyaz kod bildirimini kendileri yapmadılarsa olayla ilgili tutanaklarına istinaden kurum yetkilisi tarafından www.beyazkod.saglik.gov.tr adresindeki bildirim formu doldurulur. Eş zamanlı olarak olayın ilgili kurumun hukuk birimine ve adli mercilere intikal ettirilmesi sağlanır. İlgili birimlerden gelen değerlendirmeler sonucu şiddete maruz kalan çalışanlarını avukatlık hizmetleri birimiyle iletişime geçmesi sağlanır.