Dokümanlar
30 Nisan 2021

Kkm Nöbetçi Hekim Görev Tanımı.pdf
İstasyon Sorumlusu Görev Tanımı.pdf
ÇAğrı Karşılayıcı Görev Tanımı.pdf
Başhekim Görev Tanımı.pdf
Att-Sm Görev Tanımı.pdf
Aabt Görev Tanımı.pdf
Ambulans Sürücü Görev Tanımı.pdf
ADVERS ETKİ BİLDİRİM FORMU.pdf
Ambulans Değişim Formu.pdf
Ambulans Temizlik Talimatı.pdf
Ambulans Kaza Kayıt Formu.pdf
Ambulans Kaza Bildirim Talimatı.pdf
Araç Arıza Tespit Onarım Formu.pdf
ACİL DURUM EYLEM PLANI.pdf
ACİL ALGORİTTMALAR.pdf
Acil Afet Yönetimi Planı.pdf
Acil Afet Risk Değerlendirmesi Talimatı.pdf
Yedek Ambulans Günlük Takip Formu.pdf
Yedek AMbulans Haftalık Takip Formu.pdf
Ambulans Talimatları 2.pdf
Ambulans Talimatları.pdf
YARIM DOZ İLAÇ FORMU.pdf
Yangın Söndürücü Kontrol ve Kullanım Talimatı.pdf
Triyaj Talimatı.pdf
Toplantı Tutanağı.pdf
TEMEL MODÜL Öğrenim Rehberleri (1).pdf
TIBBİ CİHAZ ENVANTER FORMU.pdf
Malzeme Cihaz Tehlikeli Kullanım Önleme Talimatı.pdf
KKM YANGIN KONTROL FORMU.pdf
KKD Talimatı.pdf
Kalibrasyon Talimatı.pdf
Malzeme ve Cihaz Yönetimi Prosedürü 1.pdf
Malzeme ve Cihaz Yönetimi Prosedürü 2.pdf
Öz Değelerlendirme Prosedürü.pdf
Sağlık Taraması Talimatı.pdf
Refakatçi Formu.pdf
RAMAK KALA OLAY BİLDİRİM FORMU.pdf
Öz Değerlendirme Talimatı.pdf
Sunucu ve Bİlgi Güvenliği Talimatı.pdf
ŞEKER ÖLÇÜM CİHAZI KONTROL TEST SONUÇLARI KAYIT FORMU.pdf
Tehlikeli Madde Envanter Listesi.pdf
Tehlikeli MAdde sınıfı Listesi ve Etkileşime Giren Kimayasalar Listesi.pdf
İlaç Yönetimi 4.pdf
İlaç Yönetimi 3.pdf
İlaç Yönetimi 2.pdf
İlaç Yönetimi 1.pdf
İlaç Yönetimi 5.pdf
İlaç Yönetimi 6.pdf
İlaç Yönetimi Prosedürü 1.pdf
İlaç Yönetimi Prosedürü 2.pdf
İstasyon Pano Düzenleme Talimatı ve Listesi.pdf
İstasyon Evrak dosyalama ve Arşiv Talimatı.pdf
ISI-NEM TAKİP FORMU.pdf
Isı-Nem Cİhazı Kullanma Talimatı.pdf
İSTASYON YANGIN KONTROL FORMU.pdf
İstenmeyen Olay Bildiirm Prosdürü ve Formu.pdf
İş kaza-olay-bidirim Formu.pdf
İş Kazası Bildirim Talimatı.pdf
DÖF Prosedürü.pdf
Doküman Takip Formu.pdf
DOKÜMAN TAKİP FORMU 2021.docx
DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYET FORMU.pdf
El Hijyeni Talimatı.pdf
Hasta Düşmelerini Önleme Talimatı.pdf
Hasta Kimliğinin Tanımlanması Talimatı.pdf
Hasta EŞyası Teslim Talimatı.pdf
HASTA EŞYASI TESLİM FORMU.pdf
HAsta Nakil Talimatı.pdf
Hasta ve Yakınını Bilgilendirme Prosedürü.pdf
İlaç İmha Formu.pdf
İlaç Malzeme YÖnetimi Talimatı.pdf
BULAŞ FORMU.pdf
Bilgi Yönetim sistemi Prosedürü.pdf
Beyaz Kod Talimatı.pdf
Beyaz Kod Algoritma.pdf
BYS Hata Bildirim Formu.pdf
BYS Riskleri Talimatı.pdf
ÇALIŞAN GÖRÜŞ ÖNERİ FORMU.pdf
ÇAlışan Görüş Öneri Şikayet Formu.pdf
Depo Risklerinin Tanımlanması.pdf
Depo Düzeni Talimatı.pdf
Çalışanların Görüş Önerilerinin Değerlendirilmesi Talimatı.pdf
Depo YErleşim Kodları ve KArtı.pdf
Depo-Malzeme Yönetimi Talimatı.pdf
Doğum Raporu Formu.pdf
Doküman Kontrol Prosedürü.pdf
ADVERS ETKİ BİLDİRİM FORMU.pdf
Ambulans Değişim Formu.pdf
Ambulans Temizlik Talimatı.pdf
AMBULANS TEMİZLİK TAKİP FORMU.pdf
Ambulans Kaza Kayıt Formu.pdf
Ambulans Kaza Bildirim Talimatı.pdf
Araç Arıza Tespit Onarım Formu.pdf
ASOS Prosedürü.pdf
Atık Yönetimi Prosedürü.pdf
Atık Yönetimi Talimatı.pdfİş Sağlığı ve Güvenliği Koruyucu Ekipmanlar Broşürü için Tıklayınız...